^Powrót do góry
Get Adobe Flash player

Kolejna wspaniała inicjatywa organizowana przez Przedszkole „Jarzębinka”

Mali odkrywcy przyrody” - taki tytuł nosi projekt realizowany w Przedszkolu Nr 4„Jarzębinka” w Słupcy w okresie od 02.01.2014r. do 30.06.2014r.
Fundusze na ten cel w kwocie 7650 złotych  pozyskane zostały przez przedszkole w ramach VI edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”  Fundacji  im. Jana Kantego Steczkowskiego .

Partnerami zaangażowanymi w realizację  projektu są rodzice ,nauczyciele przedszkola ,Ośrodek Edukacji Przyrodniczej w Lądzie, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa w Starostwie Powiatowym w Słupcy.

Projektem objęte są dzieci  4 i 5 letnie ,które całkowicie bezpłatnie korzystać będą z wielu dodatkowych zajęć o tematyce proekologicznej czego podsumowaniem będą wycieczki  autokarowe, wycieczki plenerowe ,konkursy. Planowane jest wiele nasadzeń drzew  i  krzewów na terenie przedszkola oraz doposażenie kącików badawczych i przyrodniczych.

Nowatorstwo projektu „Mali odkrywcy  przyrody” polega na stymulowaniu rozwoju dzieci  w wieku przedszkolnym  w zakresie edukacji  i  wychowania. Poprzez nowatorskość  rozumiemy  działanie projektowe wykraczające poza bieżącą stałą działalność naszego przedszkola .Projekt ten angażuje intelekt
i emocje jest prawdziwą przygodą zarówno dla dzieci jak i rodziców.

Copyright © 2015. Przedszkole Jarzębinka Rights Reserved.